Vel overstått sommer

Gudstjenesten som skulle vært nå på søndag, 13.august, utgår dessverre. Første gudstjeneste for høsten blir 27.august på menighetshuset.

Guds velsignelse for dagene framover!