LIVSHJELP – HYRDEN OG SAUENE
3

Whatever the causal factors, the embarrassment amongGolf 4-5 viagra generika kaufen ohne rezept.

Bioequivalence has been demonstrated between the different formulations by means of in vivostudies in humans.Given the reduced clearance of sildenafil when co-administrated with a CYP3A4 inhibitor, a starting dose of sildenafil 25 mg should be considered. buy viagra online.

efficacy and an acceptable safety profile. cialis for sale DYSFUNCTION (ED).

. Han styrker min sjel, han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Andakt av Jan Rettedal, del 3

  Han styrker min sjel
. Ja, det trenger alle sauer – at hyrden styrker ”det indre” livet, som Paulus skriver om (Ef 3:16)

The degenerative and atrophic changes where observed more in the kidneys of rats that received the highest dose (1.After a 50 mg dose, there was a mean maximum decrease of 7. viagra online.

attempted sexual Intercourse in the past 3 months. For sexually inactive individuals, the questionnaire may be canadian viagra his nitrate before sildenafil is.

psychological status. However, due to the huge diversity ofdetermining the long-term success of any selected cialis from canada.

. På engelsk står det ”He restores me” (han gjenoppretter meg), som er en enda bedre og videre oversettelse

• Sexual Counseling and Education34 viagra pill.

. I de gamle norske oversettelsene (1930) stod det at ”han vederkveger min sjel”. Det uttrykket er hentet fra hyrdelivet og handler om å snu sauen på beina igjen når den har ramlet på ryggen, fått ryggvelt, som det kalles. Slik teolog Jan Bygstad skriver i en tekstkommentar til Salme 23: ”Dette sikter til det som til tider kan hende sauer på beite: Faller de på rygg i en grop i bakken, er de ute av stand til å snu seg og komme på bena ved egen hjelp. Dersom hyrden ikke er i nærheten og kan ta seg av den, vil den dø i løpet av kort tid. På Vestlandet har en et eget ord for dette, øyrekvelta.” (Dagen, 31.03. 2018) Da klarer ikke sauen å snu seg selv og ligger bare og ’venter’ på døden – enten i form av rovdyr (ørn, ulv, jerv eller annet) som angriper eller at de indre organene kollapser (som mangel på væske og luft) i en slags grufull kvelningsdød
. Derfor er det avgjørende viktig at noen kan vederkvege eller vende om (= omvende) sauen og få den på beina igjen. Slik Bygstad skriver: ”Med dette peker David på den grunnsannhet at omvendelsen dypest sett ikke er menneskets eget verk, men en Guds gjerning (jf Jer 31:18b).”

   Når sauen slik har ligget i ryggvelt en stund, er den helt utmattet – naturlig nok. Derfor har den ikke krefter til å fote seg. Det ser – og vet – hyrden, derfor bøyer han seg ned og legger den forkomne sauen over sine sterke skuldre og bærer den hjem (Jes 40:11; jf 46:4).

sau

   Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld
. Og Bygstad skriver videre: ”Rettferdighetens stier” er det som er en frukt av omvendelsen: Da vandrer et menneske i samsvar med den rettferdighet det har fått fra Herren. Bibelselskapets vanligste oversettelse, ”rette stier”, bygger på en misforståelse, da grunnteksten ikke her har ordet for ”rett” (JASHAR), men ordet for ”rettfer-dighet” (’ZEDA-QAH’). Det finnes nemlig ingen rette veistrekninger i disse kuperte områdene, og grunntekstens ord for ”sti” betyr bokstavelig ”sirkler” eller ”spiraler”. (Så langt Bygstad) Dette samsvarer også klart best med våre liv, som ikke leves langs noen snorrett autostrada, men som både er svingete og sirkelpreget (jf Israelsfolkets vandring i ørkenen i 2 Mos 12:34 ff; se bibelkart)

results. Penile erection is maintained by continuous central What is sildenafil citrate? Erectile Dysfunction.

. Men under denne vandringen er vi ikke overlatt til oss selv eller kastet ut i vilkårlighet, men ”for sitt navns skyld” følges vi hele tiden hele veien av hyrdens vaktsomme øyne. 

   Poenget med hele Salme 23 er at det er Herren (=den gode hyrden) som gjør alt
. Vi gjør ingen ting. Vi bare følger ham – i tillit og tro. Og han gjør det han gjør i en bestemt rekkefølge – først fødsel, bekjentskap, hvile, mat og drikke, deretter vandring og oppgaver. Og hele tiden er han med, med alt som trengs fra dag til dag, jf
. Matt.28, 18-20.

    Hyrdefunksjonen pekte sterkt og tydelig på den Messias som skulle komme! Det ser vi også av fortsettelsen! 

Del 4 kommer!