Veien med Jesus, Veien til Gud

Vi har hatt besøk av John-Arne Gladsø som i tillegg til å være Tilsynsmann i Nordre tilsynsområde, er ansatt i en 50% stilling som pastor i Steinkjer Frikirke. Søndag forkynte han Guds ord til oss med tema «Veien med Jesus, Veien til Gud». Et inspirerende tema om å være trygg på veien med Jesus. Han brukte mange fine illustrasjoner i prekenen sin, og vi sitter igjen fylt av Guds ord på veien videre sammen med Gud.

John-Arne var blant annet innom veikryss i prekenen.

I forbindelse med besøket ble det også avholdt menighetsmøte etter gudstjenesten. Her var det godt å høre hva menigheten synes om gudstjenestene og menigheten på godt og vondt. Mitt inntrykk er at Sortland menighet er en god menighet å tilhøre. Undertegnende sier som på menighetsmøte: Takk for tilliten!

Takk for besøket, og Guds velsignelse videre i tjenesten, John-Arne!

 

 

Beste hilsner, Sigrun-Olise