Gudstjenesteoversikt for høsten 2017Til hjemmesiden

MERK!
Fredag 22.september er det annonsert fredagssamling

used to support the diagnosis of erectile dysfunction.with intraurethral alprostadil viagra.

. Dette er en feil, og det vil ikke bli noe samling i frikirka denne dagen

.