Gudstjenesteoversikt for høsten 2017

Til hjemmesiden

MERK!
Fredag 22.september er det annonsert fredagssamling. Dette er en feil, og det vil ikke bli noe samling i frikirka denne dagen.